КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 305" ДМР

 

Имя

Адрес Email *

Сообщение *

План роботи на 2018-2019 н.р

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Організація освітньої діяльності в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015  № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020  роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015  № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), Інструктивно-методичними рекомендаціями «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році»  від 19.06.2018 № 1/9-386, чинними програмами розвитку дитини дошкільного віку.

Основні завдання у 2018-2019 році — задовольнити потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти; забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання.

 Ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив пріоритетними напрямами освітньої діяльності вважає збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, актуалізацію питань безпеки життєдіяльності дошкільників, популяризацію обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-ти річного віку та визначає основні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

- продовжити роботу з формування у дітей основ економічної та фінансової грамотності через різні форми організації їх життєдіяльності

- формування здоров’язбережувальної компетенції дитини-дошкільника згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти;

- екологічне виховання дошкільників.

Зазначені пріоритети не зменшують значущості інших складових змісту і завдань освітньої роботи, засобів, методів розвивально-виховного впливу на дітей.

У 2018-2019  навчальному році колектив ДНЗ № 305 буде працювати над  IV  (коригуючим) етапом обласної проблеми  «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»   (обласний науково-методичний проект). Мета  етапу – аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого впровадження, аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку соціальних компетенцій вихованців. Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного  досвіду (при визначенні ефективності досвіду доцільно використовувати науково обґрунтовані критерії: актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витраченого часу, зусиль, засобів, відповідність реальним можливостям основної маси педагогів і матеріальної бази).

Також колектив працюватиме над реалізацією завдань третього року програми ДНЗ, обраної на три роки, «Громадянське виховання особистості». Мета 3-го етапу – підбиття підсумків роботи.

Задля підвищення якості освіти в дошкільному навчальному закладі буде продовжуватися робота  щодо впровадження варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти - створення умов для функціонування гуртка з мовленнєвого розвитку (гурток з вивчення іноземної мови).

На педагогічній раді № 4  від  06.09.2018 року (протокол № 4) було прийнято рішення у 2018-2018 навчальному році продовжити працювати за програмами «Дитина», «Я у Світі», оновленою програмою «Впевнений старт» (для дітей старшого віку) та іншими рекомендованими додатковими освітніми програмами.

Метою програми «Дитина» є створення у сім'ї і в дошкільному навчальному закладі умов для зро­стання активної, життєрадісної, творчої особистості, чемної, привітної дитини, що любить і шанує батьків, рідних, свій край, рідну мову, пісню, змалечку при­лучається до традицій і звичаїв свого народу, до по­ваги інших народів, до основних морально-етичних та естетичних цінностей  національної  і   світової  культури. У програмі визначені загальні завдання освітньо­го процесу в дошкільних навчальних закладах. Програма дає можливість кожному педагогічному ко­лективу виробити свою власну позицію, відповідно опрацьовуючи,  поглиблюючи  той  чи  інший  розділ.

 Сітка занять на навчальний рік складена у відповідності до визначених програм та з урахуванням вимог Наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26.

Зміст освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі в 2017-2018 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.

Реалізація Базового компонента  дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології  Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

У 2017-2018 навчальному році чинними є такі програми.

Комплексні освітні програми:

1.                «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років  (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.);

2.                 «Впевнений старт» (оновлена), програма розвитку дітей старшого дошкільного віку  (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.);

3.                 «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.);

4.                « Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л. В.);

5.                 «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку (авт. Калуська Л. В.);

6.                «Дитина в дошкільні роки», (наук.кер.Крутій К. Л.);

7.                 «Світ дитинства», комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів (наук. Кер. Богуш А.М, упорядник Байєр О.М., Батліна Л.В., Григоренко Г.І., Дорошенко З.П. та ін..) – нове видання 2015 року.

8.                 «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.);

9.                 «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);

10.           «Стежина», програма для дошкільних навчальних закладів, які працюють за вальдорфською педагогікою (авт. Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.).

Парціальні освітні програми:

1.                 «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

2.                 «Вчимося жити разом»,   програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.);

3.                 «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року;

4.                 «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.)

5.                 «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця навчального року;

6.                 «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).;

7.                 «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);

8.                 «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» ( авт.  – А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Є. Сучок  та інші); 

9.                 «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);

10.            «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

11.            «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);

12.            «Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)», програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико-оздоровчою системою (авт. – Єфименко М.М., Мельниченко Ю.В.);

13.            «Шкіряний м`яч», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри у футбол (авт. – Дроздюк В.І., Д`яконова Н.С., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.);

14.            «Настільний теніс», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в настільний теніс (авт. – Авраменко О.М., Дроздюк В.І., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.);

15.            «Юний легкоатлет»,  програма з фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку (авт. – Масляк І.П., Кулик Н.А.);

16.            «Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А.С.);

17.            «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);

18.            «Смайлик», програма з формування основ комп`ютерної грамотності у дітей старшого дошкільного віку (авт. – Резніченко І.Ю.);

19.            «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт. – Семизорова В.В.,  Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.);

20.            «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В.,  Романюк О.В., Дульська Г.П.);

21.            «Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот» (авт. – Богуш А.М.);

22.            «Скарбниця гагаузької мови, мови моїх батьків», навчальна програма для дітей старшого дошкільного віку дошкільних навчальних закладів (авт. – Бучацька Т.Г., Кочмар Р.М.).

 

II. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

2.1. Підвищення педагогічної майстерності

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Приміт

ка

Педгодини

- Огляд новинок методичної літератури

- Консультація «Планування навчально-виховної роботи у 2018-2019 н.р.»

- Про підготовку до проведення групових батьківських зборів

- Про організацію роботи над 4 етапом роботи над обласним науково-педагогічним проектом

 

вересень

 

 

вихователь-методист

 

 

 

- Опрацювання публікацій в періодичних фахових журналах

- Опрацювання нормативних документів з атестації педагогічних кадрів

 

жовтень

 

вихователь-методист,

вихователі

 

- Звіт вихователів з самоосвіти.

- Огляд і аналіз новинок методичної літератури.

- Затвердження сценаріїв і заходів щодо підготовки до проведення новорічного свята

 

листопад

 

вихователі

вихователь-методист

 

- Звіт-аналіз про проведення зимових канікул (кожна група).

- Щодо функціонування куточків природи  у закладі

 

грудень

вихователь-методист

вихователі

 

- Підсумки діагностики рівня сформованості компетентностей дітей у різних сферах життєдіяльності за перше півріччя навчального року

- Затвердження сценарію і заходів щодо підготовки до проведення свята 8 Березня

 

січень

звіти вихователів,

 

музичний керівник

 

- Робота з батьками – форми і методи

-Огляд новинок методичної літератури

 

лютий

вихователі

вихователь-методист

 

- Огляд новинок методичної літератури

- Взаємоперевірка вихователів.

 

березень

завідувач,

вихователь-методист

 

- Звіт про готовність дітей старших груп до школи

квітень

завідувач

вихователь-методист

 

- Обговорення участі педагогів у складанні проекту річного плану роботи ДНЗ на наступний навчальний рік

травень

завідувач

вихователь-методист

вихователі

 

консультації, участь у методоб`єднаннях

 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів забезпечити участь кожного педагога в роботі районних та садових методичних заходах

згідно з планом роботи РМК, ДНЗ

завідувач, вихователь-методист

 

Вивчення та впровадження в практику роботи ДНЗ методичних рекомендацій МОН України, департаменту гуманітарної політики ДМР

протягом року

завідувач, педколектив

 

Індивідуальне консультування педагогічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності

протягом року

завідувач. вихователь-методист

 

Якісний аналіз педкадрів

до 20.09.

завідувач, вихователь-методист

 

З метою підвищення якості освітнього процесу та фахової майстерності педагогів:

- проводити взаємовідвідування занять між колегами;

- здійснювати контроль за підготовкою педпрацівників до робочого дня та веденням ділової документації згідно вимог

протягом року

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       завідувач, вихователь-методист, вихователі

 

Консультації

№з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Форми  організації дітей на фізкультурному занятті

вересень

Чемко Ю.В.

2.

Гімнастика пробудження (за М.Єфименко)

жовтень

Ковальова В.В.

3.

Гіперактивність: особливість характеру чи нездоров'я

грудень

Журавльова М.М.

4.

Обережно: сучасне медіасередовище

січень

Іваненко О.П.

5.

Пошуково-дослідницька діяльність з дітьми

березень

Колупанова Л.В.

6.

Організація прогулянки

травень

Шкаредна А.А.

 

Колективні перегляди

№№

з/п

Зміст роботи

Термін виконан

ня

Відповідаль

ний

Примітка

1

Фізичний розвиток

(старша группа)

 

листопад

вихователь 

Чемко Ю.В.

 

 

2

Екологічне виховання

Інтегроване заняття

 (середня група)

 

лютий

вихователь

Іваненко О.П.

 

3

Екологічне виховання

Географія для дошкільників (ВМ №6, 2018)

лютий

вихователь

Чемко Ю.В.

 

4

Трудове виховання

(середня група)

квітень

вихователь Журавльова М.М.

 

 

2.2. Удосконалення професійної творчості

 

Огляди, конкурси:

-         Огляд куточків природи

-         Конкурс на кращу поробку:

ü «грибна поляна» (осінь)

ü «зима-чарівниця»(зима)

ü «квітка-танцівниця»

 

 

жовтень

 

листопад

грудень

березень

 

положення, протокол

 

вихователь-методист, творча група

 

 

2.3. Самоосвіта

з/п

Зміст роботи

Строки

Відповідальні

Вид роботи

Примітка

1.

Забезпечити організаційний та методичний супровід самоосвіти педагогів:

-провести діагностику обізнаності педагогів щодо питання соціалізації особистості (соціалізація вихованців різного віку);

-провести індивідуальні консультації щодо складання планів із самоосвіти;

-затвердити плани педагогів із самоосвіти;

-звіти педагогів за обраними темами самоосвітн ьої роботи

 

 

 

 

серпень

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

жовтень

 

 

1/кварт

завідувач,

вихователь-методист

 

 

 

 

зошит із самоосвіти

 

2.

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів.

1/кварт

завідувач, вихователь-методист

оглядово-операт.

 

3.

З метою якісного підвищення професійного рівня та фахової підготовки й компетентності педагогів забезпечити участь педагогів у районних методичних заходах

згідно з планом роботи МО

завідувач,

вихователь-методист

конспекти занять, колективні перегляди

 

 

2.4. Педагогічні ради

№№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Настановна педрада 

 «Шляхи організації навчально-виховного процессу, спрямованого на всебічний розвиток особистості дитини»

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

2.Обговорення та затвердження річного плану на новий 2018-2019 навчальний рік.

3. Про нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу (затвердження освітніх програм, за якими буде працювати педколектив, затвердження складу творчої групи, обговорення списку педагогів, що атестуються)

4.Підведення підсумків готовності дошкільного навчального закладу до нового навчального року.

5.Обговорення проекту рішення педради

 

Серпень

 

 

 

 

 

завідувач ДНЗ

 

завідувач ДНЗ

вих-ль-методист

 

 

 

завідувач

 

вих-ль-методист

 

2.

 

 

 

 

Тематична педрада

«Формування здоров’язбережувальної компетенції дитини-дошкільника згідно вимог Базового компонента»

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Формування здорового способу життя, екологічної культури, моральних і фізичних якостей відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (доповідь)

3.Оздоровчо-профілактична робота ДНЗ – важлива умова виховання здорової дитини (з досвіду роботи).

4. Результати вибіркового контролю «Впровадження інноваційних оздоровчих технологій в освітній процес»

5.Аналіз захворюваності дітей за 1 квартал навчального року. Профілактична робота з дітьми щодо попередження дитячого травматизму (інформація)

6.Обговорення проекту рішення

 

листопад

 

завідувач

 

 

вих-ль-методист

 

вих-ль

методист

 

3

Проблемна педрада:

Тема: «Розвиток екологічної свідомості у дошкільників»

1.Про виконання рішень попередньої педради

2.Про стан роботи з екологічного виховання дошкільників

3.Екологічна свідомість та культура як складова гармонійного розвитку дитини.

4.Педагогічний турнір «Вплив пошуково-дослідної діяльності на розвиток пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку»

5.Методичний аукціон. Про результати роботи творчої групи «Коли в серці живуть добринки»

6.Обговорення проекту рішення

лютий

 

 

завідувач,

 

вих-ль-

методист

 

вих-ль

старшої групи

вих-ль-методист

 

4.

Підсумкова педрада

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

2.Аналіз освітньо-виховної та методичної роботи за минулий 2017-2018 навчальний рік (інформація)

3.Готовність старших дошкільників до навчання в школі (інформація)

4.Результативність роботи вихователів «Мої досягнення за рік»

5.Ознайомлення та затвердження плану  роботи ДНЗ на літній оздоровчий період.

4.Різне

травень

завідувач

 

вих-ль-

методист

 

вих-ль-методист

 

вих-ль-методист, вихователі

завідувач

 

завідувач