КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 305" ДМР

 

Имя

Адрес Email *

Сообщение *

Звіт керівника за 2017-2018 н.р.

ЗВІТ

керівника Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок» № 305» Дніпровської міської ради

Стадник Л.В. про діяльність за підсумками 2017-2018 н.р.

перед громадкістю та педагогічним колективом

 

 

Вітаю представників батьківської громади, колектив нашого дошкільного закладу – педагогів, медиків, молодший обслуговуючий персонал.

Звітуючи про роботу дошкільного закладу за 2017-2018 навчальний рік й про мою роботу як завідувача ДНЗ, дозвольте нагадати, що організація освітньої роботи в дошкільному закладі у 2017-2018  навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України

ü    Про  освіту(2017)

ü    Про дошкільну освіту

ü    Про охорону праці

ü    Про дитяче харчування

ü    Про фізичну культуру і спорт

ü    Про мови в Українській РСР

ü    Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

ü    Базового компоненту дошкільної освіти,

ü    Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,

ü    Положення про дошкільний навчальний заклад (Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003  № 305),

ü    нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016  № 234),

ü    Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 16.06.2017  № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»

та інших нормативно-правових актів, а також відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

Порядок діяльності ДНЗ визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку», посадові обов’язки є в наявності, відповідають  нормативним вимогам, затверджені завідувачем ДНЗ.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДНЗ займає цокольний, перший та другий поверхи 5-поверхового житлового будинку, але має все, що забезпечує освітній процес, догляд і безпечне перебування дітей в закладі на протязі дня. Це групові та спальні кімнати, спортивний та музичний зали, методичний та медичний кабінети, ізолятор, харчоблок, пральню.

Групові приміщення в дошкільному закладі та обладнання  відповідає санітарно-гігієнічним нормам вікових груп і антропометричним даним дітей.           

Санітарний стан приміщень ДНЗ має задовільну оцінку.

Ігрові майданчики розташовані окремо, огороджені та закриваються. Територія майданчиків утримується в чистоті і порядку, але стан альтанок, доріжок потребує нагального капітального ремонту, бо виявляє загрозу життю та здоров`ю дітей. Протягом навчального року адміністрація закладу неодноразово зверталась до управління освіти департаменту гуманітарної політики з листами про необхіднсть капітального ремонту дитячого майданчика Але, нажаль, позитивної відповіді не отримали. 

Зарахування дітей до ДНЗ здійснюється на підставі електронних заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я, свідоцтва про народження дитини. Навчальний рік розпочався 1 вересня 2017 р. та закінчився 31 травня 2018 р. З 1 червня  по 31 серпня 2018 р. у ДНЗ проводилося оздоровлення дітей через використання комплексу загартовувальних процедур за допомогою водних та повітряних факторів.

В закладі функціонує 5 груп: 1 – ясельна, 4 – садові.

Нормативна наповнюваність груп: ясла – 15, сад – 20, ДНЗ розрахований на 95 дітей.

В 2017-2018 році заклад відвідувало 124 дитини.

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Персонал закладу складає 23 працівника:

- 14 педагогів, 11 з яких які мають педагогічну та спеціальну педагогічну освіту,

- медичний персонал – 1 сестра медична старша,

- технічний персонал – 8 чол.

Фахова компетентність вихователів сприяє якісній роботі по реалізації пріоритетних напрямків освітньої діяльності за стандартами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Укомплектованість педагогічним та технічним персоналом складає 100%.

Вихователі та музичний керівник відвідували засідання районних методичних об’єднань.

Для проведення атестації педагогів заклад, як малокомплектний,  приєднаний до КЗО ДНЗ № 347. У 2017-2018 навчальному році атестацію пройшла музичний керівник Остапенко Тетяна Юріївна. Вона підтвердила категорію «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне звання «вихователь-методист».

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Дошкільний навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до плану, що складається на навчальний рік та період літнього оздоровлення. План був схвалений педагогічною радою закладу від 30 серпня 2017 р., протокол № 4, та погоджений з управлінням освіти департаменту гуманітарної політиики Дніпровської міської ради.

Приорітетними завданнями у 2017-2018 н.р. були:

- продовження робои з формування у дітей основ економічної та фінансової грамотності через різні форми організації їх життєдіяльності

- формування морально-етичних норм поведінки дошкільників;

- активізація роботи з комуінкативно-мовленнєвого розвитку.

Зазначені пріоритети не зменшують значущості інших складових змісту і завдань освітньої роботи, а серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

У 2017-2018  навчальному році колектив ДНЗ № 305  працював над  III  (практичним) етапом обласної проблеми  «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»   (обласний науково-методичний проект). Мета III етапу – розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, вихователя, спрямовані на розвиток соціальних компетенцій особистості, масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

Продовжувалась  робота над міською проблемою — Інтеграція родинного та суспільного виховання.

Також колектив протягом року працював над реалізацією завдань другого року програми ДНЗ, обраної в минулому навчальному році на три роки, «Громадянське виховання особистості». Мета 2-го етапу - використання в роботі з дітьми набутого досвіду, зібраного практичного матеріалу.

Сітка занять на навчальний рік була складена у відповідності до визначених програм та з урахуванням вимог Наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створені умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формуванню їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Навчально-матеріальне забезпечення відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.2002   № 509, типовому переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі.

Педагоги нашого закладу користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», зразковий комплект «Практика управління дошкільним закладом», до складу якого входять: «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Практичний психолог», «Медична сестра».

Впродовж 2017-2018 н.р. в освітній процес впроваджувались інноваційні технології та методики. Це дихальна гімнастика О.Стрельникової (окремі вправи використовувались під час проведення занять з фізкультури, гімнастики пробудження),  фізкультурні заняття за методикою М.Єфименка (сюжетні заняття), творча спадщина Василя Сухомлинського, знайомство з програмою економічного виховання «Афлатот». Ця робота буде продовжуватися і в наступному навчальному році.

Комплексна освітня програма «Дитина» (2013) була обрана як приорітетна в організації освітнього процесу в групах дошкільного закладу, додатковими були обрані программа «Впевнений старт» (для дітей старшого віку), программа «Я у Світі» (нова редакція) та парціальна програма з англійської мови «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.).

Для реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти в закладі працював гурток з англійської мови для дітей старшого віку. Керівник гуртка - викладач англійської мови Овсієнко Катерина Олегівна. Діти із задоволенням відвідували гурток, молодий педагог використовує сучасні методики, ігри, мультимедійні засоби для заохочення дітей займатися вивченням англійської мови.

Одним із центральних видів діяльності, через який дитина освоює правила співжиття з людьми (рідними, близькими, чужими, чоловіками та жінками; молодшими, однолітками, старшими за себе, дорослими, старими людьми, приємними, байдужими їй, неприємними) - є спілкування. Воно має привертати до себе увагу педагогів, ніяк не меншу, ніж, наприклад, освітній процес. У певному сенсі спілкування є самомотивованим процесом. Вихователі приділяли цій роботі багато уваги – проводили бесіди з дітьми, заняття у формі полілогу, намагались давати дітям можливість висловлювати свою думку, не соромитись спілкуватися з дорослими, однолітками. Темі розвитку мовлення була присвячена одна з педрад.

Гра – засіб соціалізації дошкільника – найдоступніший для дітей вид діяльності, спосіб переробки отриманих з навколишнього середовища вражень. У грі яскраво проявляються особливості мислення і уяви дитини, здатність її до фантазування, емоційної активності. Тому створення ігрового середовища було одним із пріоритетних завдань педагогів, бо в пристосованому приміщенні це непросто. Протягом року ігрові куточки доповнювались, удосконалювались. Хочеться з цього питання відзначити молодшу групу №1 (вихователі Колупанова Л.В., Шкаредна А.А.), молодшу групу №2 (вихователі Іваненко О.П., Журавльова М.М.).

Виконуючи завдання річного плану, 30 серпня 2017 р. була проведена настановна педрада, на якій були підведені підсумки минулого навчального року, визначені програми та завдання на новий  навчальний рік.

29 листопада 2017 року на засіданні тематичної педагогічної ради розглядалось питання морально-етичного виховання. Напередодні педради (28.11.17) вихователь старшої групи Баграмян Марина Артемівна провела відкритий показ інтегрованого заняття «Що таке совість?».

28 лютого пройшла педрада з розвитку мовлення на тему: «Використання  в навчальному процесі інтерактивних методів для покращення мовленнєвого розвитку дошкільників». Вихователь-методист підготувала презентацію, за допомогою якої педагоги мали змогу наочно переглянути цікаві методи та прийоми роботи з дітьми. 27 лютого  вихователь середньої групи Ковальова Валентина  Володимирівна провела  з дітьми цікаве відкрите  заняття з розвитку мовлення.

Продовжуючи роботу з економічного виховання старших дошкільнят, в  старшій групі 22.02.18 вихователем Копиленко Анжелою Миколаївною  було проведено заняття на тему «Товар – гроші - товар». На занятті було продемонстровано, як діти володіють економічними знаннями згідно віковим можливостям.  Діти потребують знань з економіки, адже вони стикаються в своєму житті з такими економічними поняттями, як «гроші», «бізнес», «товар», «банк», «валюта» та інше. Заняття пройшло дуже цікаво та пізнавально, вихователь підійшла до підготовки креативно, творчо, підготувала багато наочного демонстраційного матеріалу. Присутні на занятті педагоги мали змогу побачити, що заняття з економічного виховання можуть проводитися в ігровій формі, буди доступними, інформативними.

18 квітня в молодшій групі №1 пройшло відкрите заняття з екологічного виховання «Особливості води». Вихователь Шкаредна Алла Анатоліївна змогла зацікавити дітей, використовуючи експериментально-дослідницьки методи.

1 березня музичний керівник Остапенко Тетяна Юріївна провела відкрите заняття з дітьми старшої групи «Колискова та український гопак».

26 квітня на базі закладу пройшло засідання методичного об єднання вихователів Соборного району на тему «Передумови економічного виховання дошкільників». На засіданні були присутні методист ММЦ Паук С.Л., керівник МО району Брехуненко Н.М., вихователі дошкільних закладів району. До заходу була надрукована газета для батьків та вихователів, провідною темою якої було економічне виховання дітей. Також проводилось анкетування батьків з питання економічного виховання, але слід визнати, що батьки були пасивними і відсоток заповнени х анкет був дуже низьким. Томсу просимо вас більш активніше приймати участь в анкетуванні, це дає змогу направляти роботу колективу в певному руслі, допомагає спланувати роботу вихователів з того чи іншого питання.

Протягом навчального року проводились тематичні свята та розваги. Так, в жовтні в усіх вікових групах пройшли тематичні заняття «Свято Осені». А в лютому для дітей середньої групи вихователь Ковальова Валентина Володимирівна провела спортивне свято, на якому діти змагалися у спритності, силі та знанні українських народних ігор. Протягом року для дітей були організовані театралівзолвані вистави театру «Комікс».

Творчо підходила до підготовки сценаріїв свят музичний керівник Остапенко Тетяна Юріївна. Новорічні ялинки, Різдвяні свята, жіноче свято, свято «Великодній віночок», випускний ранок пройшли цікаво, яскраво, задоволення отримували і діти, і батьки, що були присутніми на цих заходах. Особливо хочеться відзначити вихователів Калюжну Ірину Миколаївну, Копиленко Анжелу Миколаївну, Донченко Світлану Миколаївну, Чемко Юлію Володимирівну, Журавльову Марину Михайлівну, Іваненко Ольгу Петрівну, які приймали активну участь у прикрашанні музичної зали до свят, проявляючи фантазію, креативне бачення, свої художні таланти. А також вихователів Ковальову Валентину Володимирівну, Журавльову Марину Михайлівну, Чемко Юлію Володимирівну за акторський талант, який вони виявляли під час проведення дитячих свят, створюючи образами казкових героїв неповторний гарний настрій всім присутнім.

Протягом року продовжувалась робота з національно-патріотичного виховання дітей. В групах оформлені національні куточки. Всі святкові заходи в закладі проводились державною мовою.

21 лютого 2018 р. в садочку відзначали Міжнародний день рідної мови. Молодших дошкільників вихователі знайомили з творчістю Грицька Бойка, Марії Підгірянки, українським фольклором. Для дітей старшого та середнього віку вихователі підготували твори Зиновія Квіта «Казка про українську мову». З дітьми проводились бесіди на тему «Моя рідна Україна», «Ми – українці», розглядались ілюстрації. Проводились різноманітні ігри: «Відгадай без слів», мовно-рухова гра «Український віночок» та інші ігри.

9-10 березня 2018 р. для дітей були проведені заходи до дня народження Тараса Шевченка.

В старшій групі функціонує міні-музей української вишивки. В музеї представлені різні види вишивок, діти із задоволенням відвідують цей музей, знайомляться з таким цікавим видом мистецтва.

Як свідчить наш досвід, найефективнішими  формами організації роботи з дітьми в міні-музеях є:

-         спеціально організована діяльність дітей у вигляді різних видів занять – заняття-екскурсії, оглядові заняття, заняття-діалоги.

-         спільна діяльність дорослих і дітей – дитячі творчі роботи в міні-музеях, виставки сімейних колекцій.

Особливо необхідно відмітити ефективність відвідування дітьми міні-музеїв, коли діти однієї вікової групи відвідують з екскурсією міні-музей іншої групи. Для дітей це завжди захоплива подія, що дарує їм піднесений настрій і, звичайно, розширює знання з теми відвідуваного музею. Цю роботу з музейної педагогіки необхідно продовжувати: міняти та поновлювати експонати, доповнювати зміст.

За участю батьків проводились виставки-конкурси «Осінній вернісаж», новорічний конкурс «Королева свята - ялиночка». Роботи батьків були оригінальними за змістом та виконанням. Дякуємо всім батькам, що приймали активну участь разом із дітьми в виготовленні робіт для виставки.

Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, динамічність, об’єктивність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність внутрішнього контролю. Під час проведення різних видів контролю освітнього  процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне планування відповідає вимогам щодо його складання і знаходиться на достатньому рівні.

Керуючись державними документами та планом роботи закладу на 2017-2018 н.р., колектив ДНЗ протягом року працював творчо та відповідально.

Але:                                                                                                                                         

o   недостатньо проводилась робота педагогів над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня професійної компетентності;

o   залишається задовільним рівень інноваційної компетентності окремих педагогів;

o   були зауваження щодо планування занять з фізкультури, прогулянок та роботи в другу половину дня.

Отже, головним завданням управлінської діяльності в ДНЗ на наступний навчальний рік є:

o   активізація роботи педагогів над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності;

o   удосконалення роботи щодо підвищення рівня інноваційної компетентності педагогів;

o    проведення моніторингу статистичного та педагогічного аналізу отриманих результатів.  

   

ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

Дошкільний заклад у 2017-2018 навчальному році увагу приділяв зміцненню фізичного здоров’я дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалась тим, що поєднувалась тривала комплексна та інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного життя дошкільників.

Дітей оточують педагоги, медичні працівники, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування,  здійснюють контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я, вирішують питання щодо системи заходів по оздоровленню дошкільників.

В закладі в наявності фізкультурна зала, яка оснащена необхідним спортивним інвентарем, але вона на даний час потребує капітального ремонту, поповнення та оновлення спортивного інвентарю.

Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи, можна зробити висновок, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей була ефективною. В ДНЗ створені належні умови для фізичного виховання дошкільників.

19 червня 2018 р. в закладі пройшли змагання «Веселі старти» (з елементами футболу), на яких діти в ігровій формі продемонстрували знання елементів такої цікавої і улюбленої гри, як футбол (прокачування м’яча між предметами, забивання м’яча у «ворота» та інші). Але через відсутність спеціального покриття та будь-яких інших умов, повноцінно провести цей захід немає змоги.

Протягом року педагоги вдало використовували методи, прийоми, способи організації дітей під час проведення фізкультурних занять, різноманітних спортивних заходів. Використовувались традиційні і нетрадиційні методи і прийоми навчання дітей за методикою Є.С.Вільчковського та М.М.Єфименка.

У закладі приділялась увага проведенню загартовуючих та оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика, заняття, спортивні розваги, свята, гімнастика пробудження, фізкультхвилинки та фізкультурні паузи під час занять. Хочу звернути увагу батьків, що ранок краще почитнати з ранкової гімнастики, тому ми рекомендуємо не спізнюватися в садочок.

Але є недоліки цієї роботи:

·                   не приділялося достатньо уваги плануванню тематичних, сюжетних фізкультурних занять на свіжому повітрі,

·                   недостатньо цікавих сюжетів та спортивних розваг,

·                   не витримувався руховий режим у часі.

·                   недостатня кількість нетрадиційного обладнання  для проведення занять з фізичної культури та загартувальних процедур;

·                   не завжди діти мають відповідну спортивну форму та взуття на заняттях з фізичної культури;

·                   спостерігається недотримання тривалості усіх складових частин заняття з фізкультури.

     За наслідками тематичного вивчення було рекомендовано:

·                   вихователям усіх вікових груп дотримуватись структури складових заняття з фізичного розвитку відповідно віковим особливостям і рівню розвитку дітей;

·                   поповнити усі вікові групи нетрадиційним обладнанням для занять з фізичної культури та загартувальних процедур;

·                   всім педагогам провести роз’яснювальну роботу з батьками щодо необхідності придбання спортивного одягу та взуття для занять з фізичного розвитку дітей.

З метою дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм протягом року були проведені Тижні безпеки (16-20 жовтня, 23-27 квітня, 16-20 липня), а також Тиждень з безпеки дорожнього руху (травень) та свято «Наш друг – Світлофор» (15 червня 2018 р.). Налагоджена система надання дітям тематичних знань: «Азбука автомобільних доріг», «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Дитина серед людей та предметів», «У природи є різна погода», «Школа екстремальних ситуацій». З метою запобігання нещасних випадків та збереження здоров’я систематично проводяться інструктажі (вступний та поточні) з охорони життя та здоров’я дітей, дотримання техніки безпеки в групах та на майданчиках закладу. З  метою розвитку у дітей стереотипів безпечної поведінки  в групах проводилось моделювання ситуацій та їх аналіз, бесіди, уроки практичного життя. Діти отримали знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Цікаво та ефективно пройшов традиційний щорічний Тиждень безпеки, під час якого  були практично відпрацьовані правила евакуації дітей із приміщень дошкільного закладу. Для дітей  була проведена розвага «Будь обережним», виставка спільних робіт з батьками «Вогонь на службі у людини». Протягом тижня в кожній групі було перевірено загальний стан роботи з охорони життя та здоров’я дітей. Перевіркою було виявлено, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні. Стан приміщень навчального закладу та параметри мікроклімату задовільні.

Таким чином, робота із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ проводилась на достатньому рівні.  

Випадків виробничого та дитячого травматизму за звітній період не було.

 

ГОТОВНІСТЬ ДО ШКОЛИ

Освітньо-виховна робота з дітьми 6-го року життя будувалася на основі особистісно орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило розвиток та саморозвиток дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтирів та суб’єктивного досвіду, можливість реалізувати своє «Я». Старша група працювала за програмою «Впевнений старт».

Інтелектуальна готовність дитини до школи визначалась  у трьох напрямках: загальна обізнаність із зовнішнім світом; рівень розвитку пізнавальної діяльності (увага, пам'ять, мислення, мовлення); володіння деякими навчальними навичками (здійснення  звукового аналізу слова, володіння поняттями звук, буква, слово, речення, лічба, підготовленість руки до письма). Старші дошкільники знають і вміють розповідати про себе, свою родину, країну, своє місто, свій дитячий садок. Мають високий рівень знань про навколишній світ і природу  - 8% дітей, достатній рівень – 82%,  низький – 10%.

Вихователем-методистом разом з вихователями груп дошкільного закладу проведено обстеження загальнопізнавальних умінь та навичок дітей у старшій групі. Результати свідчать про те, що вищий рівень мають 41% вихованців, 54 % – достатній, 5% - низький.

 

Значна увага приділяється формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Організовуючи різні форми роботи, вихователі створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Поряд з цим слід констатувати, що майже 7% дітей перед школою потребують індивідуальної роботи з логопедом.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Медичне обслуговування здійснює медична сестра старша І.Г.Гіда  та лікар-педіатр Л.Г.Маклякова.

Харчування дітей здійснюється відповідно до інструкцій з організації харчування дітей в ДНЗ. Діти одержують 3-разове харчування при перебуванні в ДНЗ.

З 5 березня 2018 року організацію харчування в закладі здійснює ТОВ «Контракт Продрезерв-5». Вартість харчування складає: ясла – 11.45 грн., сад – 18,16 грн.

В дошкільному закладі створені необхідні матеріально-технічні умови щодо організації повноцінного та якісного харчування. Приміщення харчоблоку укомплектоване необхідним технологічним обладнанням та забезпечене системами холодного, гарячого водопостачання, каналізацією. Функціонує система доочищення води. Сестра медична старша постійно контролює дотримання терміну реалізації продуктів харчування.

Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:

·                   дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;

·                   організація питного режиму для дітей у групах;

·                   дотримання режиму харчування у закладі;

·                   дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;

·                   дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;

·                   запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням;

·                   проходження медичних оглядів працівниками;

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДНЗ

У дошкільному закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу, для роботи всіх категорій працівників. Фінансово-матеріальне забезпечення ДНЗ відбувалось за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків фізичних осіб - батьків. Адміністрація залучила батьків до участі в створенні умов функціювання дитячого закладу та зміцнення матеріально-технічнонї бази. Завдяки активній діяльності батьківського комітету на чолі з головою ради Тимко О.В. було

придбано: 

§  Матеріали для прикрашання музичної зали до свят, костюми дитячі та дорослі до свят;

§  Водонагрівач

§  Світильники  для групп та лампи до них

§  Розділочні дошки на харчоблок

§  Стіл письмовий

§  Фарба, пензлі, вапно, інструменти для оновлення ігрових майданчиків

§  Пісочники - 2 шт.

Був

§  Завезенний пісок;

§   Проведені протипожежні заходи (заправка вогнегасників, електрозап., оновлено План протипожежної евакуації)

§  Порповнювалась методична література, плани роботи для вихователів;

§  Протягом року здійнювалось обслуговування компьютерної техніки (заправка картриджів, поповнення інтернету)

§  Оформлена річна передплата на професійні періодичні видання (Комплект «Зразковий дошкільний заклад»).

 

За звітний період проведено

-  косметичний ремонт музичної зали

- ремонт холу центрального входу;

- косметичний ремонт ігрового обладнання на майданчику

- чистка килимів;

- проводився постійно поточний ремонт сантехніки, побутової техніки (пилосос, водонагрівач), освітлення

 

        Все, що придбано і подаровано батьками,  було взято  на облік. Кожний рік проводиться інвентаризація матеріальних цінностей.

Спільно з батьками зроблені кроки у матеріальному забезпеченні освітнього процесу вихованців: освітніми програмами, методичними посібниками, дидактичними матеріалами, зошитами з друкованою основою. Звітня інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась на зборах та на сайті ДНЗ в розділі «Фінансова діяльність» та в батьківських інформаційних куточках.

У ДНЗ діє батьківський комітет дошкільного навчального закладу як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданні комітету розглядалися питання освітньої  роботи та розвиток матеріально-технічної бази, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

Адміністрацією та вихователями садочка постійно ведеться планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводились батьківські збори, індивідуальні консультації.

Але поряд з успіхами існують такі проблеми:

-       відсутність державного фінансування не дає можливості для забезпечення повноцінного сучасного освітнього процесу інформаційно-комунікативними технологіями; в достаній кількості, якості наочного, демонстаційного та роздаткового матеріалу; авторських розвивальних ігор та фізкультурного обладнання,

-       необхідний капітальний ремонт дитячих павільонів на майданчику ДНЗ,

-       капітальний ремонт пральні,

-       ремонт  ганків.

 

Висловлюю щиру подяку батькам за розуміння, допомогу та підтримку, а працівникам за нелегку працю у вихованні майбутнього покоління нашої держави.

Дякую за увагу!